1.5mm round Euro leather METALLIC WHITE - 25m SPOOL