1.5mm round Euro leather METALLIC SILVER - 25m SPOOL