1.5mm round Euro leather METALLIC GOLD - 25m SPOOL