1.5mm round Euro leather METALLIC FUCHSIA - 25m SPOOL