1.5mm round Euro leather METALLIC BORDEAUX - 25m SPOOL